Bài của Osenc

Ròng rọc trống từ tính hoạt động như thế nào?

Các puli trống từ được gắn ở đầu băng tải nơi diễn ra quá trình phóng điện và loại bỏ các chất bẩn kim loại ra khỏi sản phẩm trên băng tải. Nó được tích hợp vào hệ thống để tự động phân tách liên tục và thu hút các bộ phận kim loại trong quá trình quay của trục lăn trong khi sản phẩm đã làm sạch nổi lên. Càng sớm càng […]