Sự biến đổi giữa nam châm vĩnh cửu và nam châm điện

BIẾN DẠNG GIỮA CÁC TỪ VỰNG VĨNH VIỄN VÀ CÁC BIỂU DIỄN ĐIỆN TỪ. Trong mọi ngày của cuộc sống và mọi lĩnh vực, nam châm vĩnh cửu (như Nam châm Neodymium / Nam châm Samarium Cobalt) hoặc nam châm điện đang được sử dụng và điều quan trọng là có thể phân biệt giữa hai loại nam châm. Bối cảnh Có nhiều loại sản phẩm từ tính, […]

nam châm N52 tùy chỉnh

5 yếu tố cơ bản của nam châm Neodymium

NdFeB là vật liệu từ được sử dụng rộng rãi nhất do mật độ năng lượng riêng cao nhất và chi phí sản xuất thấp. Vật liệu đất hiếm này bao gồm các nguyên tố neodymium, sắt và boron. Nam châm NdFeB thường được gọi là nam châm neodymium. Chúng rất linh hoạt vì các đặc tính của chúng. Nam châm NdFeB là nam châm vĩnh cửu có hướng cho trước […]