Nam châm Neodymium thiêu kết được tạo ra như thế nào

Chính xác cách tạo ra nam châm Neodymium

Chính xác cách sản xuất nam châm Neodymium thiêu kết Chúng ta đã nói về các bước liên quan đến sản xuất nam châm neodymium, với một số lưu ý về những gì điều này gợi ý cho khách hàng sử dụng nam châm thực sự. 1. Vật liệu chính Hợp chất tiêu chuẩn cho phần lớn nam châm Neodymium là Nd2Fe14B. Nhưng trong sản xuất thực, phản ứng dây chuyền có thể phức tạp hơn nhiều. […]