ลูกค้ามีข้อกำหนดที่แตกต่างกันสำหรับแม่เหล็ก และต้องมีรายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า

iata-report

รายงาน IATA: ส่งแม่เหล็กทางอากาศโดยไม่มีความเสี่ยง