แผ่นแม่เหล็กนีโอดิเมียม

บทบาทของซามาเรียมและองค์ประกอบอื่น ๆ ใน NdFeB เผา