แม่เหล็กเคลือบ Parylene

เคลือบ Parylene ปกป้องแม่เหล็กได้ดีเยี่ยม