Хэрэглэгчид соронзны хувьд өөр өөр шаардлага тавьдаг бөгөөд энэ нь бүтээгдэхүүн нь хэрэглэгчдийн шаардлагад нийцэж байгааг нотлох холбогдох тайлангуудыг шаарддаг.

Neodymium Magnet тайлан