Asiakkailla on erilaiset vaatimukset magneeteille, mikä edellyttää vastaavia raportteja, jotka osoittavat tuotteiden täyttävän asiakkaiden vaatimukset.

Neodyymimagneettiraportti