Zákazníci mají různé požadavky na magnety, a to vyžaduje odpovídající zprávy, které prokazují, že produkty splňují požadavky zákazníků.

Zpráva z neodymového magnetu